Klachtenregeling

Haakmeester Advocatuur zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening.

Onze interne klachtenregeling

Haakmeester Advocatuur heeft een interne Kantoorklachtregeling, die op eerste verzoek kosteloos wordt toegestuurd.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie kunt u uw klacht schriftelijk aan de klachtfunctionaris van ons kantoor, mevrouw mr. S. G.A. de Boer, voorleggen.

Mocht de afhandeling van uw klacht onverhoopt niet tot een bevredigend resultaat leiden dan kunt u een klacht indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur. Dat kan pas nadat u uw bezwaren eerst aan onze klachtfunctionaris heeft voorgelegd.

 

Geschillencommissie Advocatuur

Haakmeester Advocatuur is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Deze geschillencommissie bestaat sinds 1 juni 1999 en is ingesteld door de Stichting Geschillencommissies voor consumentenzaken (SGC) en door de Stichting Geschillencommissies voor beroep en bedrijf (SGB). U kunt de klacht tot uiterlijk 12 maanden na de datum van de schriftelijke reactie van ons kantoor indienen bij de Geschillencommissie Advocatuur.
De Geschillencommissie Advocatuur doet uitspraak in de vorm van een arbitraal vonnis ten behoeve van zakelijke cliënten of in de vorm van een bindend advies in het geval het geschil door een particuliere cliënt wordt aangebracht.
De Geschillencommissie Advocatuur is bevoegd om te oordelen over klachten betreffende de kwaliteit van de dienstverlening van de advocaat en de hoogte van de declaratie. Het kan ook zijn dat u vindt dat u recht heeft op schadevergoeding. De Geschillencommissie Advocatuur is ook bevoegd om te oordelen over schadeclaims tot een bedrag van maximaal 10.000 euro. Hogere schadeclaims kunt u alleen voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur wanneer u de hoogte van de claim uitdrukkelijk beperkt tot maximaal 10.000 euro, waarbij u schriftelijk afstand doet van het meerdere. Haakmeester Advocatuur zelf kan onbetaalde declaraties ter incasso voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

De Geschillencommissie behandelt de zaak volgens het Reglement Geschillencommissie Advocatuur dat geldt op het moment van het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Tegen de uitspraak van de Geschillencommissie Advocatuur is geen hoger beroep mogelijk.

 

Adressen:

Gegevens kantoorklachtenfunctionaris: mevrouw mr. S.G.A. de Boer, Postbus 4, 3740 AA BAARN

Secretaris Geschillencommissie Advocatuur
Bordewijklaan 46 (2e etage)
2591 XR Den Haag
tel. 070 – 310 53 10                                       
Postbus 90600
2509 LP Den Haag

Deel deze pagina