Overheids-privaatrecht

Onze expertises

Op vele terreinen hebben we te maken met de overheid. Primair geldt dan het bestuursrecht. Maar de overheid maakt ook veel gebruik van privaatrecht. Denk aan anterieure overeenkomsten of grondexploitatieovereenkomsten, of aan de uitvoering van overheidstaken in privaatrechtelijke rechtspersonen, zoals bijvoorbeeld afvalverwerking, onderwijs, (jeugd)zorg, energievoorziening.

Op het snijvlak van privaat en publiek zijn er vele, bijzondere aandachtspunten: heeft de overheid de keuze tussen privaat of publiek, wie besluit daarover en wie is bevoegd om (private) rechtshandelingen aan te gaan; kan de overheid gebruik maken van private rechtspersonen, en zo ja, gelden dan speciale regels?

Bent u werkzaam bij een overheid (rijksoverheid, provincie, gemeente, “schap”, etc.) of heeft u als particulier of marktpartij te maken met een overheid? Wij helpen u graag bij de beantwoording van vragen die te maken hebben met het handelen van overheden op het grensvlak van publiek en privaat.

Onze advocaten hebben de juiste expertise voor het vinden van passende oplossingen voor deze aandachtspunten. Zij hebben ervaring in diverse sectoren: vastgoed, ruimtelijke ontwikkeling, recreatie, onderwijs, zorg, afval en groen. Zij beschikken over specialistische juridische kennis, maar hebben daarnaast zicht op wat er in de praktijk speelt omdat zij actief zijn als bestuurder en toezichthouder bij semipublieke maatschappelijke organisaties. Onze advocaten kunnen u helpen met contractonderhandelingen, (on)rechtmatige overheidsdaad, keuze en inrichting van samenwerkingsvormen op basis van contracten of private rechtspersonen, governancevraagstukken en indien noodzakelijk voeren zij gerechtelijke procedures bij de rechter of in arbitrages.


Deel deze pagina