Omgevingsrecht

Onze expertises

Binnen het omgevingsrecht staat de vraag centraal hoe gronden moeten worden gebruikt. In grote delen van Nederland gaat het daarbij om tegenstrijdige claims. Denk aan het transformeren van vervallen industrieterreinen naar woonwijken of de agrarische functies in de buurt van natuurgebieden. De ruimtelijke ordening bepaalt hoe het land wordt gebruikt, wat er gebouwd en aangelegd mag worden, en waar de infrastructuur komt te liggen. Vaak gaat het ook over detailkeuzes als waar horeca, detailhandel of een hotel mag worden toegevoegd, of in welke woningen studenten mogen wonen.

Bij iedere beslissing moet worden afgewogen welke gevolgen voor een goed woon- en leefklimaat, natuur, water, archeologische waarden nog acceptabel zijn.

 

Vaak gelden zowel op landelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau wetten en beleidsregels die bij deze keuzes moeten worden nageleefd of meegewogen. Deze regels vloeien voort uit politieke keuzes en wijzigen daarom frequent. Daarnaast verschijnt wekelijks een groot aantal uitspraken van de hoogste bestuursrechter: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, waarin regelmatig jurisprudentielijnen worden genuanceerd of gewijzigd.

 

Omdat het omgevingsrecht vaak verandert, kennen langzamerhand alleen nog gespecialiseerde professionals de weg. Onze advocaten zijn expert op het terrein van bestemmingsplannen, inrichtingsplannen, omgevingsvergunningen, Crisis- en herstelwet, handhavingsbeslissingen zoals een last onder dwangsom of bestuursdwangaanschrijvingen of bestuurlijke boetes.

 

Wij adviseren en procederen daarnaast op breder bestuursrechtelijk terrein. Denk daarbij aan handhaving, subsidies, Wet op de Kansspelen en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

 

Wij adviseren en begeleiden gemeenten, provincies, woningbouwcorporaties, bedrijven, projectontwikkelaars en grondeigenaren bij projecten. Wij denken mee over de aanpak, de juridische strategie en waar nodig schakelen we deskundigen in. Onze advocaten zijn resultaatgericht, creatief en oplossingsgericht en waken ervoor dat problemen uitmonden in kostbare procedures. Maar ook bij geschillen staan wij voor onze cliënten klaar. Onze advocaten hebben een ruime ervaring in het procederen en zijn zelf lid van bezwaarschriftencommissies (geweest).


Deel deze pagina