24 juli 2019
Pas op de PAS uitspraak

Heeft u zich ook afgevraagd waarom er nu een streep door het Tracébesluit A27 is gezet en hoe de herontwikkeling van vliegveld Twente of het bedrijvenpark in Delfzijl niet door kunnen gaan? Heel in het kort speelt het volgende: de..

Lees verder
17 juli 2019
Nieuwe jurisprudentielijn vertrouwensbeginsel

In een uitspraak van 29 mei 2019 zet de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, nieuwe lijnen uit voor het beoordelen van een beroep op het vertrouwensbeginsel in het omgevingsrecht. De kern van de uitspraak is dat bij de beoordeling van een beroep op het vertrouwensbeginsel drie stappen moeten worden doorlopen.

Lees verder
20 juni 2019
Nieuwe lijn vertrouwens-beginsel

Naast de uitspraak over de PAS, is er recent een zo mogelijk nog belangrijkere uitspraak over het vertrouwensbeginsel gewezen. Deze uitspraak zal voor alle overheidsinstanties en ambtenaren verstrekkende gevolgen hebben. Het gaat om de uitspraak van 29 mei 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1694, waarin de Afdeling eerder een conclusie heeft gevraagd aan staatsraad advocaat-generaal Wattel (ECLI:NL:RVS:2019:896). De Afdeling gaat in de uitspraak eerst in op het vertrouwensbeginsel en hoe dat beginsel in het omgevingsrecht dient te worden toegepast. Bij de beoordeling van een beroep op het vertrouwensbeginsel moeten (zoals ook de AG heeft geconcludeerd) drie stappen worden doorlopen.

Lees verder

Eerdere publicaties

29 maart 2019
Wat is je contract waard in het publiekrecht?
15 januari 2019
What’s in a name: overeenkomst of convenant?
17 december 2018
Overheid en privaatrecht: (hoe) werkt dat?
10 december 2018
Publiek of privaat: wel of geen afspraken tussen overheid en eigenaar over onteigening?
06 december 2018
Publiek- of privaatrecht: kan de overheid vrijelijk kiezen?
09 oktober 2018
Impliciete afwijking bestemmingsplan
30 mei 2018
Impliciete afwijking
13 maart 2018
Stedelijk ontwikkelingsproject: ontwikkelingen in de jurisprudentie
12 maart 2018
Dienstenrichtlijn heeft ook betrekking op oppervlaktebeperkingen
18 februari 2018
Oppervlaktebeperking een territoriale of kwantitatieve beperking in de zin van de Dienstenrichtlijn
27 september 2017
Goede ruimtelijke ordening, Verdeling schaarse vergunningen
23 augustus 2017
Goede ruimtelijke ordening, evenementen, hoog- en laagfrequent geluid
13 juni 2017
Tijdelijke losvoorziening: kruimelafwijking en m.e.r.-beoordeling
17 mei 2017
Handreiking evenementen in ruimtelijke ordening: overzicht van de jurisprudentie
14 maart 2017
Provinciaal inpassingsplan
11 oktober 2016
Omgevingsvergunning – exceptieve toetsing
12 juli 2016
Ladder duurzame verstedelijking – functiewijziging
12 juli 2016
Is er sprake van een nieuwe stedelijke ontwikkeling bij een planologische functiewijziging?
14 april 2016
Omgevingsvergunning milieu – belanghebbendebegrip
22 januari 2016
Ladder duurzame verstedelijking in het kader van de uitvoerbaarheid
12 februari 2015
Bestemmingsplannen evenementen – Son en Breughel
12 februari 2015
Ladder duurzame verstedelijking – Hoefweg-Zuid-Lansingerland
18 september 2014
Artikel over de nieuwe Omgevingswet
26 augustus 2014
Interview DILA winnares 2013
16 juni 2014
SAM samenwerkingsverband specialisten Omgevingsrecht
03 mei 2014
Baarn – Wintertuin
18 april 2014
Duurzame verstedelijking – Korendijk
14 maart 2014
Schending redelijke termijn – Noord-Brabant
05 december 2013
Omvang onderzoek bij binnenplanse afwijking – Bunschoten
10 oktober 2013
Vergunning van rechtswege – Lingewaard
11 juli 2013
Verplaatsing melkveehouderij – Geesteren
19 april 2013
Dutch Independent Legal Award voor Janike Haakmeester
18 april 2013
Representatieve bedrijfsvoering – Zaanstad
02 april 2013
Dutch Independent Legal Award voor Janike Haakmeester
29 maart 2013
Janike Haakmeester wint Dutch Independent Legal Award 2013
05 maart 2013
Te veel katten – Twenterand
03 oktober 2012
Voorwaardelijke verplichting in een bestemmingsplan
11 april 2012
Procedure binnenplanse afwijking
04 april 2012
Onderzoek effecten bestemmingsplanregeling, in onderzoek uitgaan van maximale planmogelijkheden?
16 februari 2012
VNG afstandsnormen ook voor bestaande bedrijven
16 februari 2012
Ruimteverdeling op een gezoneerd industrieterrein
25 januari 2012
Vergaande gebruiksbeperking verbonden aan artikel 19 WRO vrijstelling
08 april 2011
Wabo, nieuwe milieugronden in beroep geen probleem
04 december 2008
De bestuurlijke lus in de marktanalyseprocedure
08 augustus 2007
Het oneigenlijk gebruik van de voorbescherming van de Monumentenwet
24 november 2006
De Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken onder de loep